Hoe moet ik beginnen?

Nadat SugarPal voor de eerste keer is gestart, vul je je naam, geboortedatum, geslacht en gewicht in, en selecteert je de gewenste bloedsuiker eenheden. Ook kan je alvast een e-mailadres invoeren waarop je je maandelijkse bloedsuiker overzichten wilt ontvangen. De andere instellingen kunnen voorlopig op hun standaardwaarde blijven staan. Het is niet nodig om deze nu al aan te passen. De "Expert" schakelaar moet je uit laten staan. Je kunt nu je bloedsuikerwaarden en insuline eenheden met de + toetsen rechts boven invoeren. Je begint met je bloedsuikerwaarde voor je eerstvolgende ontbijt. Daarna kan je het beste eerst eens een paar dagen je bloedsuikermetingen en insuline eenheden invoeren op het moment dat ze gemeten of geïnjecteerd worden, zodat je kunt zien hoe de bloedsuiker en insuline schermen zich vullen met je gegevens. Zorg dat je je iPhone hiervoor altijd bij de hand hebt, het is namelijk erg lastig metingen achteraf nog te moeten invoeren, en maak je vertrouwd met SugarPal aan de hand van de beschrijvingen op deze pagina. Tijdens deze periode houd je je gewoon aan de door je arts geadviseerde insulinedoseringen en selecteert je steeds "vervang basislijn". Over de donkergrijze bloedsuikertrendlijn hoef je je geen zorgen te maken. Als na enige tijd SugarPal zinvolle voorspellingen voor de insulinedosis en bloedsuikerspiegel begint te geven, en je het aandurft de insulinedosis adviezen te volgen, is het tijd om je bloedsuikercorrectiefactor en koolhydraatratio te personaliseren. Raadpleeg hiervoor de ingebouwde help (i) en de supportpagina van deze website. Pas deze parameters in kleine stapjes aan en neem de tijd om het effect hiervan te evalueren.

Voorbeeld van bloedsuiker scherm

Wat staat er op het bloedsuikerscherm?

Voorbeeld van een meting scherm

Hoe moet ik een bloedsuikerwaarde invoeren?

voorbeeld van insulines scherm

Wat staat er op het insulinesscherm?

voorbeeld van injectie scherm

Hoe moet ik SugarPal een insulinedosis advies laten berekenen?

Waarom wordt de insulinedosis in tienden van eenheden berekend?

SugarPal werkt met tienden van insuline eenheden om ook voor gebruikers met een hoge insuline gevoeligheid het juiste advies te kunnen geven. Wanneer je een insuline pen gebruikt waarbij je alleen in hele insuline eenheden kunt doseren moet je de hoeveelheid koolhydraten bij de maaltijd wat aanpassen zodat je met een afgeronde insulinedosis op de gewenste bloedsuikerwaarde kunt uitkomen.

Moet ik koolhydraten tellen als ik SugarPal gebruik?

Dat hangt ervan af, als je net als ik, bij elke maaltijd vrijwel dezelfde hoeveelheid koolhydraten neemt, kan je de "koolhydr." schakelaar in de "uit" stand laten, zodat de mogelijkheid om rekening te houden met de hoeveelheid koolhydraten bij de berekening van je insulinedosis niet in het insuline injectie scherm getoond wordt. Dit kan handig zijn, en bespaart je wat tijd. Aan de andere kant, als je gewend bent om je koolhydraten bij iedere maaltijd precies uit te rekenen, kunt je deze optie beter wel activeren bij het bepalen van je insulinedosis.

Kan ik een maaltijd overslaan of toevoegen?

In de afgelopen 20 jaar heb ik gemerkt dat het aanhouden van een zekere routine wat betreft mijn maaltijden en activiteiten het makkelijker maakt om goede bloedsuikerwaarden te bereiken. Daarom kunnen de drie maaltijden wel worden verschoven in de tijd, wat nodig is in het weekend, en worden aangepast in de hoeveelheid koolhydraten, maar niet volledig worden overgeslagen. In principe is alles wat je op een dag eet onderdeel van een van deze drie maaltijden. Koolhydraten van tussendoortjes of snacks die je van plan bent te nemen om de tijd tussen twee maaltijden te overbruggen, moet je bij die van de voorafgaande maaltijd optellen.

Als je een vrij regelmatig leven leidt, kan SugarPal je helpen bij het optimaliseren van je dagelijkse insuline dosering door de resultaten van voorafgaande dagen op een handige manier in rekening te brengen. Als je dat niets lijkt moet je misschien verder kijken naar een diabetesregulatiemethode die meer flexibiliteit biedt.

Wanneer moet ik een extra bloedsuikermeting doen?

Als je vermoed dat je bloedsuikerwaarde te laag is moet je een extra meting doen om dit te verifiëren. Je kunt deze vervolgens invoeren, waarbij je het rechter instelwiel van het invoer scherm op 100% laat staan, zodat SugarPal de basisinsulinebehoefte voor de berekening van je laatste insulinedosering zal aanpassen, en je de volgende dag waarschijnlijk beter zal uitkomen. Wanneer de zojuist ingevoerde bloedsuikerwaarde meer dan 30% onder je streefwaarde ligt wordt er een indicatie gegeven over het aantal koolhydraten dat je zou kunnen eten om deze "hypo" te verhelpen. Als je nog niet aan een volgende maaltijd toe bent, is het handig deze hoeveelheid koolhydraten maar vast tot je te nemen. Vervolgens moet je voor je volgende insuline injectie nog een keer een meting invoeren, waarbij je het rechter instelwiel van het invoer scherm op 0% zet, zodat SugarPal een inschatting zal maken van het aantal koolhydraten wat je extra gegeten hebt. Daarna kan je SugarPal weer op de gebruikelijke wijze een insulinedosis advies laten berekenen.

voorbeeld van instellingen scherm

Wat staat er allemaal op het instellingenscherm?

Wat moet ik instellen voor de koolhydraatratio en bloedsuikercorrectiefactor?

De waardes van deze factoren kunnen nogal van persoon tot persoon verschillen. Zij hangen onder andere af van je gewicht en je insuline gevoeligheid. Een advies vind je hier. Neem eerst een paar dagen de tijd om je vertrouwd te maken met het gebruik van SugarPal. Hierbij laat je deze parameters nog even op hun standaard waarden staan. Pas ze daarna pas in kleine stapjes aan en neem de tijd om het effect hiervan te evalueren.

Welke bloedsuiker streef waardes moet ik gebruiken?

De door het programma gekozen bloedsuiker streef waardes zijn algemeen geaccepteerd als een goed uitgangspunt. Je moet deze bijstellen als je merkt dat deze voor je niet tot goede resultaten leiden.

Wat moet ik doen als ik wil gaan sporten?

Als je intensief gaat sporten heb je minder insuline nodig. Het aantal koolhydraten bij de maaltijd hoef je in principe niet aan te passen. SugarPal Diabetes Manager kan voor je uitrekenen hoeveel je de insuline kunt verminderen. SugarPal houdt daarvoor drie insulinedosisreductiefactoren voor je bij. Je moet de sportieve activiteit eerst toevoegen in het lijstje met sporten en deze daarna kiezen als je de maaltijdinsuline gaat bepalen. SugarPal kan je alleen helpen de juiste insulinedosis reductie te bepalen als je deze sportieve activiteit regelmatig en steeds met min of meer dezelfde intensiteit beoefend. Je moet er rekening mee houden dat je met de voorgestelde dosis aanpassing de eerste keer waarschijnlijk niet op de door jouw gewenste bloedsuikerwaarde zult uitkomen.

Als je regelmatig gaat sporten, bijvoorbeeld om af te vallen, zal ook de insuline behoefte op de momenten dat je niet sport behoorlijk kunnen afnemen. Als je steeds na iedere bloedsuikermeting SugarPal de basisinsulinebehoefte voor de berekening van je insulinedosering laat aanpassen, zal hier automatisch rekening mee worden gehouden, en krijgt je steeds een juiste insulinedosis geadviseerd.

Voorbeeld van een daglog

Hoe kan ik de ingevoerde gegevens terug kijken?

Waarom kan ik geen extra opmerkingen toevoegen?

Deze optie is helaas niet aanwezig. Als je toch graag opmerkingen wilt kunnen noteren kan je naast SugarPal de (gratis) Agis "Diabetesdagboek" applicatie gebruiken.

Waarom bevat SugarPal geen koolhydraten teller?

Er zijn op dit moment al verschillende nederlandstalige koolhydraat teller applicaties beschikbaar zoals bijvoorbeeld "Voedingswaardetabel", "HelpDiabetes", en "Koolhydraatkenner". Deze kunnen je helpen het aantal koolhydraten in je maaltijd precies te bepalen. Als je het lastig vindt om het aantal koolhydraten in een maaltijd goed af te schatten of constant te houden, kan je hiervoor een van deze applicaties gebruiken.

Waarom kan SugarPal geen HbA1c waarden voor mij berekenen?

De meeste bloedsuikermeters voor thuis gebruik hebben door de kleine hoeveelheid bloed die wordt afgenomen een fouten marge van ongeveer 15 %. Deze nauwkeurigheid is voldoende om de bloedsuikerwaarden op een zinvolle wijze te kunnen reguleren. Maar wanneer deze metingen gebruikt zouden worden om een HbA1c waarde te bepalen zou dat tot onjuiste resultaten kunnen leiden. SugarPal Diabetes Manager berekent wel op basis van de door jouw ingevoerde bloedsuikermetingen een mediaan en 10% en 90% cdf waardes. Wanneer je je bloedsuikerwaarden in mmol/l invoert is de mediaanwaarde een redelijke afschatting van de te verwachte HbA1c waarde in %.

sugarpal bloedsuiker statistiek

Waarvoor dient het bloedsuikerspiegelanalyse scherm?

Het bloedsuikerspiegelanalyse scherm is beschikbaar als er tenminste 10 dagen lang metingen zijn ingevoerd, en is bedoeld om een overzicht te geven van de langetermijntrends in je bloedsuikerwaarden. Echter, wanneer hiervoor de over een periode van maanden achtereen verzamelde bloedsuikermetingen, net als in het bloedsuikerscherm, als losse punten weergegeven zouden worden, zou deze grafiek niet erg inzichtelijk zijn. Daarom worden de individuele metingen eerst geanalyseerd, voordat er een grafiek van gemaakt wordt. Hiervoor worden alle bloedsuikermetingen die in een periode van een week zijn gedaan verzameld, en vervolgens op oplopende hoogte gesorteerd. Hierna loopt SugarPal langs deze rij met gesorteerde bloedsuikerwaarden en worden representatieve bloedsuikerwaardes genoteerd als respectievelijk 10%, 50% en 90% van de metingen zijn bekeken. Dit wordt voor iedere aaneensluitende reeks van zeven dagen gedaan, en de zo verkregen waarden worden met groen, geel en rood in de bloedsuiker grafiek geplot. Bovendien worden daarvan nog een keer de gemiddeldes berekend. In het bovenstaande voorbeeld kan je zo in een oogopslag zien dat 80% van de bloedsuikerwaarden in de afgelopen periode zich tussen de 4,8 en 10,9 mmol/l bevond. Verder kan je zien dat de helft van de bloedsuikerwaarden lager was dan 6,8 mmol/l. Je kunt verder periodes waarin de bloedsuikerwaardes significant hoger of juist lager waren gemakkelijk herkennen. Bij deze analyse wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke tijd tussen de opeenvolgende bloedsuikermetingen, zodat je niet bang hoeft te zijn dat het resultaat vertekend wordt wanneer je een keer een paar extra afwijkende bloedsuikerwaarden die kort na elkaar zijn gemeten hebt ingevoerd.

voorbeeld van instellingen scherm

Hoe kan ik mijn bloedsuikerwaardes naar mijn arts sturen of op mijn computer overzetten?

Als je een e-mail account op Uw iPhone hebt ingesteld kan je automatisch iedere maand een overzicht van je metingen in “CSV ” formaat naar uzelf of naar je arts laten sturen door bij de Instellingen een e-mail adres op te geven. De"e-mail" knop maakt een vergelijkbaar bericht aan met de data sinds je laatste "Maildatum". Echter de eenvoudigste manier om je gegevens delen, is door je iPhone met de klok mee of tegen de klok in te draaien en een screenshot te nemen. Wanneer het scherm dat je wilt delen wordt weergegeven houdt je de iPhone home knop ingedrukt en drukt je kort op de aan-uit knop. De screenshot wordt opgeslagen in je Filmrol en je kunt deze vanaf daar afdrukken of e-mailen.

Hoe werkt de bloedsuikerregulatieanalyse?

Het doel van de diabetes behandeling is het vermijden van diabetescomplicaties door de HbA1c waarden laag te houden. Tegelijkertijd is het gewenst hypo's zoveel mogelijk te vermijden. Bij iedere e-mail back-up maakt SugarPal daarom een bloedsuikerregulatieanalyse.

Omdat fluctuerende bloedsuikerwaarden zich met een lognormale verdeling laten beschrijven vind je in de eerste regel de mediaanwaardes, berekend uit het geometrisch gemiddelde van de bloedsuikerwaarden voor het ontbijt, de lunch, het diner, de nacht, en alles bij elkaar. In de tweede regel vind je de spreidingen in de bloedsuikerwaarden, berekend door de bloedsuiker standaarddeviatie door de mediaanwaarde te delen. Hoe kleiner dit getal is, hoe beter. In de derde regel vind je de kruiscorrelatiecoëfficiënten met de direct voorafgaande bloedsuikermetingen. In de vierde regel vind je autocorrelatiecoëfficiënten met de voorafgaande bloedsuikermetingen van het zelfde type. Deze correlatiecoëfficiënten geven een indicatie of je een te grote of een te kleine bloedsuikercorrectiefactor hebt gebruikt. Wanneer het merendeel van deze correlatiecoëfficiënten positief is betekent dit dat je bloedsuikerspiegelfluctuaties onvoldoende worden gecorrigeerd en je een wat grotere bloedsuikercorrectiefactor zou moeten gebruiken. Wanneer het merendeel van deze correlatiecoëfficiënten negatief is betekent dit dat je bloedsuikerspiegelfluctuaties worden overgecorrigeerd en je beter een wat kleinere bloedsuikercorrectiefactor zou kunnen gebruiken.

Een periode van een maand kan wat kort zijn om een goed beeld van je bloedsuikerregulatie te krijgen. Wanneer je overweegt je bloedsuikercorrectiefactor aan te passen, is het zinvol ook eens een wat langere tijdsspanne te analyseren.

Wat kan ik het beste doen als ik een insuline injectie ben vergeten?

Stel dat je er bij het meten van de bloedsuiker voor het avondeten achter komt dat je de insuline voor de lunch vergeten bent te injecteren. Je had voor de lunch een nogal lage bloedsuikerwaarde en besloot voor deze keer eerst te gaan eten alvorens insuline te spuiten. Vervolgens bent je dit alsnog vergeten. Wat je nu het beste kan doen is niet zo eenvoudig aan te geven. Wat je in ieder geval niet moet doen is deze dosis alsnog injecteren. Zeer waarschijnlijk hebben je resterende bèta cellen inmiddels extra hun best gedaan om het oplopen van je bloedsuiker binnen de perken te houden. Als je nu je middag en je avond dosis samen injecteert zal je bloedsuiker als gevolg daarvan veel te laag worden.

Mijn advies is het volgende. Voer bij SugarPal eerst de ontbrekende insulinedosis in. Je kiest hierbij voor een fictieve dosis die je de gemeten bloedsuikerwaarde voor het avondeten zou opleveren. In dit geval hebben je resterende bèta cellen echter deze insulinedosis al geleverd. Vervolgens moet je het tijdstip van deze insulinedosis aanpassen naar het tijdstip waarop je je lunch gegeten hebt. Zet hiervoor de Expert mode aan en druk op de organiseer knop links boven in het insulinesscherm. De bovenste insuline is de laatste geinjecteerde dosis. Hiervan zet je de tijd terug naar het tijdstip waarop je je lunch gegeten hebt. Vergeet niet de aanpassingen op te slaan en de Expert mode weer uit te zetten. Vervolgens kan je de gemeten bloedsuikerwaarde voor het avondeten invoeren. Zorg er in het bloedsuikerinvoerscherm voor, door het rechter instelwiel naar de 0 % te draaien, dat de basisinsulinebehoefte voor de berekening van deze insulinedosering niet wordt aangepast. Je kunt nu de insulinedosering voor het avondeten invoeren, waarbij SugarPal er voor zal zorgen dat er wat extra insuline wordt toegevoegd om je waarschijnlijk veel te hoge bloedsuikerwaarde te corrigeren.

Wanneer je, omdat je je niet lekker meer voelt, er al eerder achter komt dat je je insuline injectie vergeten bent kan het zinvol zijn toch alvast maar een gedeelte van de gemiste insuline te injecteren. Je moet dan wel rekening houden met de extra activiteit van je resterende bèta cellen en regelmatig je bloedsuiker meten om te voorkomen dat je bij het bijregelen van je bloedsuiker te ver door schiet. Gebruik weer de expert mode om het tijdstip van de gemiste insuline injectie aan te passen, en zorg er bij het invoeren van de extra bloedsuikermetingen voor dat de basisinsulinebehoefte voor de berekening van deze insulinedosering niet wordt aangepast.

Hoe krijg ik mijn bloedsuiker gegevens terug als ik mijn iPhone verlies?

Nadat je een vervangende iPhone hebt aangeschaft kan je die vullen met Uw back-up vanuit de iCloud of vanaf je computer. Je kunt daarna via de expert mode eventueel ontbrekende bloedsuikerwaarden alsnog invullen. Je kunt dit ook achterwege laten, een nieuwe bloedsuikermeting doen en verder gaan waar je gebleven was. Als je geen goede back-up meer hebt kan je je meest recente SugarPal e-mail raadplegen voor de waardes van je persoonlijke instellingen.

Komen er ook versies voor Android of andere platforms?

Nee, hiervoor zijn op dit moment nog geen plannen.